Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsoteamet ger stöd till elever, barn och föräldrar i skola och förskola.

Elevhälsoteamet arbetar med

  • stöd till elever, barn och föräldrar i skola/förskola såväl pedagogiskt som ur ett hälsoperspektiv.
  • stöd till arbetslag inom skola och förskola avseende specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Elevhälsoteamet består av:

Kommunövergripande Specialpedagoger

Tina Höglund, Specialpedagog
Grundskolan åk 1-9
Mobil: 073-274 05 08

Katrin Mattsson, Specialpedagog
Grundskolan åk.1-9, Ånge västra/ Alby, Björkbacka och Minerva

Skolsköterskor

Anna-Karin Häggblom, Björkbacka
Telefon: 0690-25 03 08
Mobil: 070-223 41 17

Sassa Ewing Helmersson,  Minerva och Ljungaverk
Telefon: 0690-25 02 16
Mobil: 070-220 85 51

Sofia Nelhagen, Fränsta och Torpshammar
Telefon: 0691-25 07 09
Mobil: 073-086 11 34

Yvonne Järnberg, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-25 02 13
Mobil: 070-237 46 77

Kuratorer

Christina Wiklund-Andersson, Björkbacka, Alby, ungdomsmottagningen
Telefon 0690-25 03 22
Mobil 070-191 72 25

Marina Tjärnkvist , Fränsta, Torpshammar, Ljungaverk
Telefon: 0691-25 07 10
Mobil: 073-275 14 47

Jenny Sellén, Bobergsgymnasiet, Minervaskolan
Telefon: 0690-25 02 20
Mobil: 070-653 77 67

Skolpsykolog

Anna Sundberg
Telefon: 0690-25 02 32

Studievägledare

Pelle Haraldsson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-25 02 58

Karin Höglin, Vuxenutbildningen
Telefon: 0690-25 03 56

Maja Öberg, Fränstaskolan, Minervaskolan
Telefon: 0690-25 02 33