Elevhälsa, hälsovård

Elevhälsoteamet ger stöd till elever, barn och föräldrar i skola och förskola.

Elevhälsoteamet arbetar med

  • stöd till elever, barn och föräldrar i skola/förskola såväl pedagogiskt som ur ett hälsoperspektiv.
  • stöd till arbetslag inom skola och förskola avseende specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Elevhälsoteamet består av:

Kommunövergripande Specialpedagoger

Tina Höglund, specialpedagog grundskolan F-9 

Eva Vikholm, specialpedagog grundskolan F-9 samt grundsärskolan

Katrin Mattsson, specialpedagog grundskolan F-9

Anette Sandström, specialpedagog förskolan

Skolsköterskor

Anna-Karin Häggblom, Björkbackaskolan
Telefon: 0690-25 03 08, Mobil: 070-223 41 17, Mail: anna-karin.haggblom@ange.se 

Sassa Ewing Helmersson, Minervaskolan och Ljungaskolan
Telefon: 0690-25 02 16, Mobil: 070-220 85 51, Mail: sassa.ewinghelmersson@ange.se

Sofia Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-25 07 09, Mobil: 073-086 11 34, Mail: sofia.nelhagen@ange.se

Yvonne Järnberg, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-25 02 13, Mobil: 070-237 46 77, Mail: yvonne.jarnberg@ange.se

Kuratorer

Christina Wiklund-Andersson, Björkbacka, Alby, ungdomsmottagningen
Telefon 0690-25 03 22, Mobil 070-191 72 25

Cecilia Gohde, Minervaskolan

 

Marina Tjärnkvist , Fränsta, Torpshammar, Ljungaverk
Telefon: 0691-25 07 10, Mobil: 073-275 14 47

Jenny Sellén, Bobergsgymnasiet, Minervaskolan
Telefon: 0690-25 02 20, Mobil: 070-653 77 67

Skolpsykolog

Anna Sundberg
Telefon: 0690-25 02 32

Studievägledare

Pelle Haraldsson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-25 02 58

Karin Höglin, Vuxenutbildningen
Telefon: 0690-25 03 56

Marie Lovefjäll, Fränstaskolan

Maja Öberg, Minervaskolan
Telefon: 0690-25 02 33