JAIK-Klassiker

Västra Klassikern               Lilla Västra Klassikern
JAIK-Klassikern 20 km           JAIK-Klassikern 10 km

JAIK-Klassikern
Söndag 9 februari 2020
Start: Kl. 10.00
Plats: Källrå skidstadion, Ljungaverk. OBS! Vid snöbrist flyttas till Callanspåret. E14, från Ånge andra infarten till höger efter crossbanan, innan Jämtkrogen.
Information: Johannisbergs AIK, JAIK-Klassikern, 076-771 48 86