Borgsjön Runt

Västra Klassikern               Lilla Västra Klassikern
Borgsjön runt 19 km            Bymilen 10 km

Borgsjön Runt/Bymilen (vandring)
Lördag 4 juli 2020
Start: Mellan  kl. 10.00-11.00
Plats: Erikshof, idrottsplats, Erikslund
Information: Erikslunds SK, Borgsjön runt/Bymilen, 070-382 92 75