Borgsjön Runt

Västra klassikern               Lilla Västra klassikern
Borgsjön runt 19 km              Bymilen 10 km

Borgsjön Runt/Bymilen (gång)
Lördag 6 juli  2019
Start: mellan 10.00-11.00
Plats: Erikshof, idrottplats
Information: Borgsjö runt/Bymilen 070-382 92 75