Skolbyggnad i rött och orange

Konstutställning på Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola, Åsgatan 4, klockan 12:00-13:30

Om utställningen

Under läsåret 23-24 har Skogsbackens förskolor arbetat med tunnlar utifrån frågeställningen:

Kan tunnlar inspirera till lek och samal?

Barnens besök i tunneln har inspirerat till utforskande och skapande där alla sinnen finns representerade.

Välkomna att besöka utställningen för att ta del av vad västra rektorsområdets förskolors yngre konstnärer skapat under året.