Jamsession

Jamsession med Sharp quintet

Mittlandia, Pubscen, Torgatan 10, fredag 31 maj, klockan 22:45-00:45

Om akten

Välkomna att delta vid kvällens Jamsession. Liam Kjerp och Sharp quintet agerar husband i den interaktiva konserten som baseras på kommunikation, improvisation och samspel. Det viktigaste är sällskapet och networking. Husbandet finns för alla musiker och tillsammans ser vi till att kvällen blir fullgjord!