Ånge Musiksällskap

Ånge Musiksällskap 100 år

Medborgarhuset, Biosallongen, Centraltagan 20, klockan 21:30-22:15

Om akten:

Sven-Ingvarstolkningar med Nils-Håkan Kempe, Sten-Erik Martinsson och Ånge Musiksällskap.