graffiti av en person med olika färger som skickas ut via håret

Kultur i skolan

I Ånge kommun har varje skola självklart sin egen kultur och alla elever skapar tillsammans många spännande kulturella möten hela dagarna. Utöver det bjuder Ånge kommun in olika kulturella aktörer att träffa skolornas elever genom birdrag från "Skapande skola".

Skapande skola är ett nationellt bidrag som delas ut till landets skolor. Varje år får Ånge kommun en del för att våra grundskoleelever (förskoleklass till årskurs 9) ska få träffa profissionella kulturaktörer i skolan.

Under våren 24 välkomnar vi:

  • Dansföreställningen "Våroffer" som visas på Fränsta skola och Ånge grundskola
  • Alla årskurs 2:or från kommunen får åka till Scenkonst Västernorrland och titta på föreställningen "Loranga, Masarin och Dartanjang"

Under hösten 23 har eleverna mött:

  • Teaterföreställningen "Klara, färdiga, GLAD!!" för kommunens årskurs F-3
  • Litteratur med skapande verkstad tillsammans med Anna Hansson för kommunens årskurs 3-5
  • Teaterföreställningen "Maran", där Fränstas nuvarande årskurs 6 varit med och inspirerat till manus, för kommunens årskurs 5-6
  • Skolbio för kommunens årskurs 7-9

Vi hoppas på så vis att alla elever ska få möjlighet att möte olika kulturella uttryck och själva hitta inspriration att prova på olika former av kultur.