graffiti av en person med olika färger som skickas ut via håret

Kultur i skolan

I Ånge kommun har varje skola självklart sin egen kultur och alla elever skapar tillsammans många spännande kulturella möten hela dagarna. Utöver det bjuder Ånge kommun in olika kulturella aktörer att träffa skolornas elever genom birdrag från "Skapande skola".

Skapande skola är ett nationellt bidrag som delas ut till landets skolor. Varje år får Ånge kommun en del för att våra grundskoleelever (förskoleklass till årskurs 9) ska få träffa profissionella kulturaktörer i skolan.

Våren 24:

  • Dansföreställningen "Våroffer" som visas på Fränsta skola (årskurs 5-7 + anpassade grundskolan) och Ånge grundskola (årskurs 7-8)
  • Alla årskurs 2:or från hela kommunen åker till Scenkonst Västernorrland och tittar på föreställningen "Loranga, Masarin och Dartanjang"
  • Torpshammars grundskola får se föreställningen "Världen bästa pjäs"
  • Anpassade grundskolan från Ljungaverk åker till Östersund för att ta del av "En skoldag för 100 år sedan"

Hösten 23:

  • Teaterföreställningen "Klara, färdiga, GLAD!!" för kommunens årskurs F-3
  • Litteratur med skapande verkstad tillsammans med Anna Hansson för kommunens årskurs 3-5
  • Teaterföreställningen "Maran", där Fränstas nuvarande årskurs 6 varit med och inspirerat till manus, för kommunens årskurs 5-6
  • Skolbio för kommunens årskurs 7-9

Vi hoppas på så vis att alla elever ska få möjlighet att möte olika kulturella uttryck och själva hitta inspriration att prova på olika former av kultur.