Musik på förskolan

Kultur i förskolan

Kommunens olika förskolor jobbar mycket med kulturella uttryck. Här finns skapande verkstäder, stora rörelseytor, litteratur och lekmöjlighet.

Förutöver den kultur som barnen själva skapar i sina möten med varndra och vuxna, så får även förskolebarnen möta olika kulturella uttryck.

På bilden ovan ser ni när Ånge Musikskola var och spelade musik för barnen på förskolan Skogsbacken i Ånge.

Under hösten får förskolebarnen även åka på bio tillsammans. Där får de se film från andra länder och får uppleva biolokalen tillsammans med sina vänner och pedagoger.