Lotteritillstånd

Bara ideella föreningar inom Ånge kommun får ha lotteri.

Så här gör ni för att ansöka om lotteritillstånd.

Föreningen ska på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen
om registrering för lotteriverksamhet eller enskilt lotteri.
I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas.

Ansökan bör lämnas in ca 2-3 veckor före första försäljningsdatum.

Skicka de här handlingarna till kommunen
1. Ifylld ansökningsblankett.
2. Stadgar (om dessa inte redan finns hos kommunen).
3. Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret.
4. Protokollsutdrag angående lotteribeslut och utseende av lotteriföreståndare.

Tillståndsavgift : 300:-

Lämna gärna förslag på kontrollant  för lotteriet i samband med ansökan.
Kontrollant får inte vara medlem i styrelsen.

Lotterier utan tillstånd
Ni behöver inte tillstånd om dragningen är samma dag. Lotterier med dragning samma dag ska ha ett maxpris på 7 kronor.