Hyror och riktlinjer för kommunens idrotts-och skollokaler.


Efter översyn har kommunens hyror och riktlinjer uppdaterats för idrotts- och skollokaler.
De nya reglerna gäller från 2018-01-01.

Hyror och riktlinjer för kommunalägda anläggningar (kommunfullmäktige 2017-04-24 § 39). Pdf, 1.1 MB.