Fränstagår´n

Fränstagår'n finns i samma hus som Sim och Sporthallen Fränsta med ingång på den södra sidan.

Ungdomsgården riktar sig till ungdomar från Årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet, eller till sommaruppehållet det år man fyller 19 år.

På ungdomsgården är det drogfritt naturligtvis och hit räknas även snus.                                                        I lokalen är det inte tillåtet att dricka energidryck.                                                                                            Det gäller för alla!

Öppettider:
Måndagar: 16.00 - 22.00
Onsdagar:  14.00 - 22.00
Fredagar:   14.00 - 23.00
Lördagar:   17.30-23.00 (1/10 - 31/5)

Se även tillfälliga ändringar på respektive ungdomsgård.                                                                                                                            

Välkommen till oss!

____________________________________________________________________________________________________________

Notering till brevet nedan:   Humlans lokal på ungdomsgården kommer endast att användas under vissa förmiddagar och inverkar inte på ungdomsgårdens verksamhet.       

Fränsta 181025

Viktig information till er vårdnadshavare som har ungdomar på ungdomsgården Fränstagår´n! Ånge kommun har ställts inför ett angenämt men besvärligt problem; Förskolorna i östra delen är allt för välfyllda för att kunna erbjuda nya barn förskoleplats.

Därför kommer ungdomsgården i Fränsta samarbeta med barnomsorgen under en tid. Det som kommer att ske på ungdomsgården är att det under dagtid kommer att fungera som förskola och under kvällarna som ungdomsgård. ( årskurs 7- gy 3 )

Det är en akut situation som uppstått och tillsammans försöker vi lösa platsbristen under en period, dock som längst till 190831. Förskolan kommer att använda sig av den främre delen av lokalerna och där kommer även ungdomarna att kunna märka av att det förekommer annan verksamhet. Ambitionen är självklart att de respektive verksamheterna ska fungera så smidigt som möjligt. Personalen i de båda verksamheterna kommer i sin arbetsbeskrivning ha klara riktlinjer för vad som ska göras inför öppning av den andres verksamhet.

Ungdomsgården kommer att ha öppet måndag, onsdag, fredag och lördag som vanligt. Men; ungdomarna kommer under denna tidsperiod att begränsas en del och då genom att ungdomsgården öppnar senare. Måndag och onsdag är det öppet mellan 18,00-22,00. Fredag 16,00-23,00 och som vanligt Lördag 17,30-23,00

Vi förstår naturligtvis om ungdomarna tycker att det känns som de blir bortkörda från sin gård. Vi förstår också, att en del av ungdomarna, kanske kommer få problem med skjuts. Vi hoppas därför att det finns möjlighet för så många som möjligt att samåka till och från Fränstagår´n under kvällarna. Ungdomarna kommer att kompenseras för att deras verksamhet minskats under den här tiden! De kommer att få möjlighet att hitta på extra aktiviteter, investera i saker och ha roligt för 50 000 kronor. Diskussioner och planering kommer ungdomarna ha tillsammans med personalen på Fränstagår´n.

Vi känner att det är viktigt att barnen får möjlighet till en förskoleplats så deras föräldrar kan återgå till arbete som de planerat. Vi ber er där hemma att försöka förklara en extra gång varför vi gör som vi gör.

Arbetet för att få igång förskoleverksamheten har påbörjats i snabb takt. Så snart det är klart kommer då verksamheten ha tillgång till lokalen under dagtid.

Ungdomarna kommer att få information på Fränstagår´n om hur tidsplanen kommer se ut. Vidare delar vi det på vår facebook; franstagarn och på kommunens hemsida.

För frågor och funderingar: lotta.backlund@ange.se Mobil: 073-275 14 43

Med vänlig hälsning; Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdarna i Ånge kommun.