Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Ansökan och registrering

En förenings lotterier kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under en femårsperiod. Läs mer hos https://www.spelinspektionen.se/länk till annan webbplats om vad som gäller för kommunala registreringslotterier från 1 januari 2019.

Föreningen ska på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller enskilt lotteri, samt besluta att utse en kontaktperson för lotteriet.

Lämna gärna förslag på en kontrollant för lotteriet i samband med ansökan. Den som är kontrollant får inte vara ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Ansökan görs i kommunens e-tjänst senast 3 veckor innan lotteriet startas. Tillståndsavgiften är 300 kr.

Ansökan görs i e-tjänst och följande handlingar ska bifogas i pdf-format;

  1. Föreningens stadgar,
  2. Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret,
  3. Protokollsutdrag med styrelsens beslut om lotteriet och kontaktperson för lotteriet.

Se e-tjänst för ansökan och blankett för redovisning nedan under Självservice.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning. Vid lotterier med dragning samma dag behövs ingen registrering och lottpriset får vara högst 7 kronor.