Medelpadssamlingen

På Centralbiblioteket i Ånge finns medelpadslitteratur på faktaavdelningen. Det finns mikroficheläsare att låna och mikrokort för våra socknar Torp, Borgsjö och Haverö.

Aldrig forskat tidigare? Vänd dig till ett studieförbund, som kan lära ut de grundläggande stegen i släktforskning.

Öppettider är detsamma som bibliotekets öppethållande.