Lokalhistoria


Lokalhistorian är placerat vid utlåningsdisken. För att hitta lättare i lokalsamlingen är den uppdelad i fyra delar;

  • Borgsjö socken,
  • Haverö socken
  • Torp socken
  • Ånge kommun

Här finns också en del fotografier med lokal anknytning och för att underlätta har ett av borden en förstoringslampa.

Vi har också en del lokalhistoriska böcker till försäljning.