Medelpadssamlingen

Medelpadssamlingen är placerad på nedervåningen i centralbiblioteket. Det finns mikroficheläsare att låna och mikrokort för våra socknar Torp, Borgsjö och Haverö.

Aldrig forskat tidigare? Vänd dig till ett studieförbund, som kan lära ut de grundläggande stegen i släktforskning.

Öppettider är detsamma som bibliotekets öppethållande.