Skyddsrum

Runt om i Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig.

I Ånge kommun finns 47 av dessa.

Var hittar jag skyddsrummen i Ånge kommun?

På MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida hittar du en skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. där du kan se du var skyddsrummen i din närhet finns.

Där kan du som privatperson läsa om råd kring skyddsrum, hur skyddsrummen fungerar, hur de är tänkta att användas och vad man ska ta med sig.