Länkar om krisberedskap

Här hittar du en del viktiga länkar med kris och krisberedskapsinformation

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSBlänk till annan webbplats

Din säkerhetlänk till annan webbplats – MSB:s nationella sida för din egen krisberedskap

Räddningstjänsten Medelpadlänk till annan webbplats, se även ingången Skydd mot olyckor

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats

Stöldskyddsföreningenlänk till annan webbplats

Fler sidor på ange.se

Akut hjälp

Undvik fallolyckor i hemmet

Stöd till barn och ungdom

Våld och brott

Facebook

Preaparatus Supervivetlänk till annan webbplats - En diskussionssida där överlevnad under kris står i fokus. 
Preppers Sverigelänk till annan webbplats – en grupp om krisberedskap med mera som du kan ansluta dig till