Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Du har rätt till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som kvarstår i minst tre månader och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i kommunen.

Nya ansökningar om färdtjänst:
Telefon 0690-76 40 57
Måndag till torsdag kl 08.00-11.30

Beställning av färdtjänstresa:
telefon 0690-439 00 alla dagar

Mer information och ansökningsblankett hittar du hos Din Tur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst i god tid före din resa!