Svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

För att kunna börja sfi måste du ha ett fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Ånge kommun.

Man har rätt att studera i sfi när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i kommunen
  • har fullständigt personnummer

Vi har kursuppstart en gång i månaden och när du gjort din ansökan får du ett brev hem med antagningsbesked. Personer inom etableringen har en månad till uppstart och övriga sökanden får börja inom tre månader från ansökan, det är dock vanligast att samtliga får påbörja sina studier inom en månad. Material är kostnadsfritt.

SFI består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning.
  
SFI 1        Kurs A och B       För dig som saknar eller har kort skolbakgrund.
SFI 2        Kurs B och C       För dig som har motsvarande svensk grundskola.
SFI 3        Kurs C och D       För dig som är studievan och har en längre utbildning.

Observera att SFI ej är studiemedelsberättigad utbildning. Studierna är avgiftsfia.

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.