Rehabiliteringsteam

Sjukgymnaster och arbetsterapeuterhos Ånge kommun ansvarar för specifik rehabilitering vid äldreboenden, korttidsavdelningar samt även i hemsjukvården i ordinärt boende.

Arbetsterapeut och sjukgymnast från rehabenheten besöker regelbundet kommunens äldreboenden och korttidsboenden. Vi bedömer behovet av rehabiliteringsinsatser samt eventuella hjälpmedel. Rehabiliteringen sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna.

Här kontaktar du oss:

Sjukgymnast Fränsta, telefon 0691-25 08 86

Sjukgymnast Ånge, telefon 0690-25 03 36

Arbetsterapeut Ånge/Haverö, telefon 0690-25 03 17

Arbetsterapeut Fränsta/Torpshammar, telefon 0691-25 08 72

 Arbetsterapeut Ljungaverk/Borgsjö/Ånge, telefon 0691-25 08 85