Många människor samlade i en stor lokal, sitter med ryggen mot kameran. Människorna tittar på en presentation på en stor bildduk.

Fantastiska samtal gav bra underlag vid medborgardialog i Naggen

13 mars genomfördes en medborgardialog med intresserade i Naggen.

Tillgänglig vård, sjukresor, ett starkt behov av förbättrad mobiltäckning var några av frågorna som lyftes under kvällen.

Ett 20-tal personer samlades i Naggens folkets hus i förra veckan för att delta i Dialog och pirog - en medborgardialog där invånare i byn ges möjlighet att möta politiker och respresentanter från Region Västernorrland och Ånge kommun.

Medborgardialogen kom till för att skapa möjlighet till dela tankar, insikter, funderingar och idéer gällande hälsofrämjande insatser, digital teknik samt hälso och sjukvård som utgick från materialet från tidigare Medborgardialoger. Det är även en del i det omfattande omställningsarbete inom God och Nära vård som genomförs i Västernorrland inom både Regionen och länets sju kommuner.

- Vi har fått in många goda tankar och idéer från invånarna i Naggen med omnejd. För att nämna några identifierade områden som prioriterades högt under denna träff var, utöver kollektivtrafik, tillgänglig vård, sjukresor, ett starkt behov av förbättrad mobiltäckning då denna delvis är obefintlig i området. Därtill inventering, uppdatering och förvaltning av brandutrustning och möjlighet till utkörning av matvaror från lokal butik ex i Fränsta/Torpshammar eller en självservicebutik och en hjärtstartare till Grundsjön. Identifierade områden ska ligga till grund för det arbete vi nu bygger vidare på, säger Jennie Näslund, Nära vård samordnare i Ånge.

Prioritering och nästa steg

Under denna träff fanns även möjlighet att skriva upp intresse för att fortsätta arbetet vilket också invånarna passade på att göra och en arbetsgrupp har även bildats för fortsatt dialog och arbete.

- Det känns fantastiskt att få den responsen, det gav även en känsla av gemenskap, delaktighet och en stark vilja att arbeta vidare med detta tillsammans , säger Jennie Näslund.

Nästa steg i processen blir att lägga fram behoven för kommunledning och fortsätta arbetsprocessen utifrån identifierade behov.