En samling ungdomar sitter i en stor lokal.

Ånge kommun med i viktigt pilotprojekt kring främjande arbete för barn och unga

Hur vänder vi på perspektivet för att arbeta mer främjande för våra barn och unga?

Det är en av de frågeställningar som det arbetas med i den Nationella piloten ”Nu börjar vi med barnen” som är ett Nationellt Agenda 2030 projekt där Ånge kommun medverkar tillsammans med Region Västernorrland

Förra veckan hölls en workshop på Samverket i Stockholm där tjänstepersoner från Ånge kommun och Region Västernorrland deltog tillsammans med övriga deltagande regioner och nationella aktörer.

Några ungdomar från Ånge kommun hade också fått möjligheten att följa med till Stockholm och medverka i denna workshop.

Under dagens fanns möjlighet att framföra åsikter och reflektera över såväl fritid, skola och andra ämnen som ansågs viktiga för dem att prata om. Ungdomarna bidrog direkt till fler perspektiv in i arbetet.

På plats i Stockholm var även tre andra regioner som arbetar lokalt med att utforska hur vi kan arbeta mer främjande än vi gör idag.

“Det känns värdefullt att ni lyssnar. Att ni bryr er om vad vi säger och faktiskt vill göra grejer”, sa en ungdom från Ånge när vi avslutade vår fjärde workshop i Piloten: Nu börjar vi med barnen!

Dagen inleddes av Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 på Statens offentliga utredningar.

- Vi är särskilt intresserade av hur vi arbetar främjande, dels för att det stärker välbefinnandet för barn och unga, dels för att det är en förutsättning för vår hållbara transformation. Men i dag är den stora frågan: Varför arbetar vi inte främjande, fast både forskning, profession och erfarenhet säger att vi borde, säger Gabriel.

Dagen tog oss ett steg närmare ett förslag på ett främjandesystem för barn och ungas välbefinnande. Piloten har inlett sin experimenterande fas där olika sätt prövas för att förstå hur ett främjandesystem från lokal till nationell nivå kan skapas.

Målet för dagen var att fördjupa och förtydliga de lokala experimenten.

- Hittills har vi arbetat med de möjligheter som finns, men nu behöver vi också få syn på vilka konflikter som finns i tankesätt och normer som hindrar oss, säger Matilda Legeby, projektledare för piloten.

- Vi som arbetar lokalt med piloten i Ånge har efter tidigare skolbesök och dialog med barn och unga förstått att vi vuxna inte förstår ungdomarnas värld och vi behöver sätta oss in i detta för att kunna arbeta mer främjande än vi gör i dag. Barn och unga behöver få vara delaktiga och inkluderade genom alla processer. Då kommer det att växa fram nya insikter och vi kommer att kunna möta behovet på ett helt annat sätt än vi gör idag, säger Jennie Näslund Nära vård samordnare Ånge kommun

Kalle Pettersson, Samhällsnytta, som stödjer gruppen som arbetar med det nationella främjandesystemet, gjorde en reflektion på slutet av dagen:

- Vi behöver synliggöra de konflikter som finns för att ha något att arbeta med, något att ta tag i. Många konflikter i offentlig sektor osynliggörs, medvetet eller omedvetet, det blir som ett svart hål som gör det svårt att komma vidare.

Under våren kommer piloten arbeta lokalt med att utveckla olika experiment för att bättre förstå hur vi gör ett främjandesystem. Den nationella samordnaren kommer även besöka alla lokala piloter och ta del av deras arbete på plats.

Parallellt kommer en grupp med erfarenhet av att arbeta nationellt med främjande för barn och unga att ta fram ett förslag på ett nationellt främjandesystem.

- Nästa steg i processen är att vi kommer att ha en workshop i Ånge den 28 mars. Då får vi besök av nationella aktörer och gemensamt fortsätter vi att utforska hur vi kan arbeta mer främjande för våra barn och unga i Ånge Kommun säger Jennie Näslund Näravårdsamordnare Ånge Kommun

Läs mer om piloten här: https://lnkd.in/gYSU2Kfb Länk till annan webbplats.

Piloten finansieras av Vinnova. Projektledare är Matilda Legeby och designer Karin Petrusson från Karlstads universitet Samhällsnytta AB

En tjej i vit tröja sitter vid ett och pysslar med papper och skriver på en lapp.