Många människor samlade i en stor, de är besökare på mässan.

Mässa blev uppstarten på ett nytt arbetssätt inom vardagsrehabilitering

Ett ökat antal fallavvikelser i kommunen är bakgrunden till den rehabiliteringsmässa som i december för första gången hölls för samtliga anställda inom vård, stöd och omsorg.

- Vi såg att det fanns många allvarliga fallavvikelser bland våra vårdtagare och vi bestämde oss för att prova något nytt och då växte denna mässa fram, säger Helen Lindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dagen började med att deltagarna fick olika fallbeskrivningar av patienter tilldelade sig med en del problematik i fallen och i grupp fundera över rehabiliterande förhållningssätt.

Programmet fortsatte sedan med en rolig och humoristisk föreläsning av Lisa Andersson, som under lång tid jobbat med förhållningssätt inom vardagsrehabilitering.

- Lisa skickade med oss väldigt viktiga budskap, fast på ett roligt sätt så att man kommer ihåg och har med sig det även efter föreläsningen, säger Helen Lindahl.

Under eftermiddagen dukades en mässa fram, där olika utställare i kommunens egen verksamhet bland annat visade upp vad som händer inom digitaliseringsområdet. Man kunde testa VR-glasögon och titta på olika tekniska lösningar som finns, kommunens Nära vård-samordnare, Jennie Näslund berättade om arbetet som pågår och hur det fortskrider, arbetsterapeuter och sjukgymnaster pratade om enkla medel och tips för att stödja brukaren/patienten.

Folkhälsan berördes också och vikten av att som personal må bra för att orka med hjälpa sina vårdtagare /patienter.

Mässan ska ses som inledningen på ett vidare arbete, en uppstart för att jobba på ett lite nytt sätt kring vardagsrehabilitering.

- Vi har jobbat fallförebyggande under en längre tid och det är vi duktiga på, men det känns som att vi behöver närma oss det här på ett annat sätt och genom den här mässan har vi fått en start på det vidare arbetet med rehabiliterande förhållningssätt, säger Helen Lindahl.

Rehabiliterande förhållningssätt är enkelt förklarat att man som vårdare ska stå med händerna bakom ryggen och låta patienten/brukaren göra så mycket som möjligt själv, för att inte ta ifrån dem de funktioner som de har, så länge de kan behålla dem. Att inte kliva in och hjälpa till för mycket utan låta individen själv få träna och behålla sin förmåga själv så länge man kan.

Ett litet exempel kan vara att man låter patienten/brukaren ta den lilla promenaden mellan toaletten och sängen i stället för att åka rullstol, om det är möjligt vill säga.

Det kan också vara att man får hjälp att lyfta armen så man kan kamma sig själv bak på huvudet vilket kan vara väldigt svårt. Det här för att man inte ska förlora den kroppsfunktionen själv.

- Alla som jobbar inom vård och omsorg kan det här med rehabiliterande arbetssätt, men när det blir stressigt och man upplever att man har ont om tid så är det många gånger lättare att ta över och göra saker åt brukaren i stället för att vänta den lilla stund det tar för att brukaren kan få göra det själv. Exempelvis om möjligt ta med brukaren till affären, särskilt de som har hemtjänst, så denne själv får vara med och handla. Det är ofta det enkla som ger så mycket värde i tillvaron, avslutar Helen Lindahl.

Äldre man sitter med VR-glasögon på huvudet.
Många människor samlade i ett stort rum där mässa pågår.