Tips till tonårsföräldrar

Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster.

Våra ungdomar kommer någon gång under sin tonårstid i kontakt med alkohol, tobak eller narkotika men många unga är i själva verket inte speciellt sugna på att testa. Många ungdomar säger att de är oroliga över att det är så enkelt att få tag på alkohol och andra droger. Det är viktigt att vuxna ger unga en bra grund att stå på för att våga säga nej och även hjälpa dem att formulera argumenten varför man är en "nej-sägare". Men för en förälder är det inte enkelt att mitt i tonårens känslomässiga kaos sätta sig in i sitt barns situation och att på ett framgångsrikt sätt prata om alkohol och droger. Ta en titt i "Tonårsparlören", se länk nedan.  Den innehåller tips, argument och fakta för att rusta dig som föräldrar att prata om alkohol och droger med ditt barn.

Varför är alkohol inte bra för unga?

Att man som förälder inte vill att ens barn ska befatta sig med narkotika är alla överens om. Samma konsensus finns ofta vad gäller tobak. Vad gäller alkoholfrågan kan man som förälder dock vara mer osäker. Själv kanske man drack som ung och tycker man klarade sig ganska bra i vuxenlivet ändå?

Faktum är att det finns starka skäl till att unga inte ska befatta sig med alkohol. Forskare har funnit nya rön som pekar på att hjärnan inte är fullt utvecklad förrän vid 25 års ålder, där konsekvenstänkandet är ett av de centra som utvecklas sist. Det gör ungdomar mer benägna till riskfyllda och impulsiva handlingar, och mer sårbara för alkoholmissbruk.

Tips

1. Var tydlig med vilka regler som gäller i er familj
Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

2. Lär känna ditt barn kompisar och deras föräldrar
Gör gärna gemensamma regler om utetider och annat. Då blir det lättare att stå emot argumentet ”men alla andra får”. Skapa en allians med andra föräldrar och be dem höra av sig om din dotter eller son, och erbjud dig att göra detsamma.

3. Bjud inte ungdomar på alkohol hemma
All forskning visar att de ungdomar som får testa att dricka i hemmet, dricker mer än de som inte har erbjudits alkohol. Du kan inte lära dina barn dricka måttligt, det enda de lär sig är att dricka. 

4. Håll koll på din alkohol
Sättet som ungdomar får tag på alkohol är förutom genom kompisar och kompisars syskon, ofta genom att de olovligen tar föräldrarnas alkohol.

5. Inse din stora betydelse
Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger – även det inte verkar så i stunden. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Som tonåring mår man bra att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig.

6. Stå på dig
Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.