Ordinarie personal

Din medverkan i enkäten är viktig för att socialtjänsten ska kunna förbättra sin verksamhet. Enkäten berör arbetet i sommar och riktas till dig som är ordinarie personal i verksamheten.

Din medverkan är anonym.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.