Bemanningsassistenter

Enkät om sommarens arbete

Vi behöver din hjälp för att kunna utveckla verksamheten. Ett led i det är att få reda på hur vi har skött oss organisatorisk under sommaren.

Enkäten är anonym och betydelsefull. Fyll gärna i den så snart du kan.

Tack på förhand.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.