Gläntan

Gläntan är ett gruppboende för dementa med plats för 8 boende. Varje boende har egen lägenhet men gemensamma utrymmen finns som matrum och dagrum.

Gläntan är beläget i Fränsta och har en stor, fin trädgård som omgärdas av ett staket och inbjuder till utevistelse. Gläntan har även ett grönområde, som skapats av personal, boende, anhöriga och frivilliga, som slingrar sig runt i den närliggande skogen med möjligheter att sitta ner och vila. Längs stigen finns föremål som kan väcka gamla minnen hos de boende. 


Under sommarhalvåret finns  möjlighet att låna el-parcykel som inköpts av kommunen som möjliggör utflykter i närområdet. 

Kontakt:
Enhetschef: Åsa Norberg 0691-250 874
Gläntan: 0691-250 894