Fortsatt eldningsförbud i länet

Trots att det har kommit en del regn senaste dygnet råder fortfarande extremt torra förhållanden i skog och mark i Västernorrlands län. Under det allra översta ytskiktet är marken ännu torr och en brand kan spridas väldigt lätt.

Utifrån detta råder det fortfarande eldningsförbud. - Det är bra att det regnar, men de skurar vi har haft de senaste dagarna räcker inte för att häva förbudet. Det är först om det blir en längre period med nederbörd, där även markskikten längre ner blir blöta som eldningsförbudet kommer att tas bort, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid frågor om brandrisken i länet kontakta räddningstjänsten Medelpad.

Vid eldningsförbud rekommenderas:
• att inte röka i skog och mark
• att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)
Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

Undantag
Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

För mer information om eldningsförbudet: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-06-01-lansstyrelsen-har-beslutat-om-eldningsforbud-i-vasternorrlands-lan.-hog-brandrisk-rader-i-skog-och-mark..htmllänk till annan webbplats