Eldningsförbudet justeras

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet gäller från fredag klockan 12.00.

Det är nu tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Räddningstjänsterna uppmanar till fortsatt försiktighet.

Länsstyrelsens Frågor och svar om eldningsförbudetlänk till annan webbplats är uppdaterat.