1. PDF Likabehandlingsplan.pdf Pdf.

  utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig att som förälder göra klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Vad är kränkande

  Senast ändrad: 2021-11-23 13.15 • Storlek: 1.4 MB
  Ånge kommun / Likabehandlingsplan.pdf Pdf, 1.4 MB.
 2. PDF Lupp Ånge 2021.pdf Pdf.

  för mobbning minskar I frågorna om trygghet i skolan ser vi att en relativt hög andel av högstadieungdomar- na svarar att våld, rasism och mobbning förekommer (19-30 %). Andelen högstadie- ungdomar som svarar

  Senast ändrad: 2022-05-05 08.39 • Storlek: 1.7 MB
  Ånge kommun / Lupp Ånge 2021.pdf Pdf, 1.7 MB.
 3. Word Diskrimineringsplan 2022-2023.doc Word.

  Att ingen, varken barn eller vuxna, ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling på Sörgårdens förskola. Åtgärd: Vi arbetar förebyggande mot mobbning genom att läsa böcker och samtala om hur man uppträder

  Senast ändrad: 2022-12-08 13.25 • Storlek: 5.1 MB
  Ånge kommun / Diskrimineringsplan 2022-2023.doc Word, 5.1 MB.
 4. Word Plan mot diskriminering och kränkande behandling Minerva 19 - 20.docx Word.

  genom att be om ursäkt och respektera läraren eller kamraten som sagt ifrån. 2. Har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden. ALLA ifrågasätter och säger ifrån, rapporterar till mentor

 5. Word Plan mot diskriminering och kränkande behandling Minerva 19 - 20.docx Word.

  genom att be om ursäkt och respektera läraren eller kamraten som sagt ifrån. 2. Har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden. ALLA ifrågasätter och säger ifrån, rapporterar till mentor

 6. PDF Tertial 1 2022 Ånge kommunkoncern.pdf Pdf.

  mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt. Bedömning Knappt uppfyllt Kommentar Tryggheten för elever i Ånge kommun bedöms ha goda möjligheter

  Senast ändrad: 2022-06-20 13.10 • Storlek: 1.4 MB
  Ånge kommun / Tertial 1 2022 Ånge kommunkoncern.pdf Pdf, 1.4 MB.
 7. Word 21-22 plan mot diskriminering och kränkande behandling.docx Word.

  till vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Även personalen på skolan uppger att de tycker att vi har ett lugnt och tryggt klimat på skolan samt att det görs mycket för att förhindra mobbning

  Senast ändrad: 2022-01-13 17.27 • Storlek: 5 MB
  Ånge kommun / 21-22 plan mot diskriminering och kränkande behandling.docx Word, 5 MB.
 8. PDF Läroplan för förskolan, reviderad 2016.pdf Pdf.

  förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda, • formerna för samarbete

  Senast ändrad: 2017-05-03 16.55 • Storlek: 989.9 kB
  Ånge kommun / Läroplan för förskolan, reviderad 2016.pdf Pdf, 989.9 kB.
 9. PDF Delårsrapport Augusti 2022 Ånge kommun.pdf Pdf.

  1 Delårsrapport Augusti 2022 2 Delårsrapport Augusti 2022 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 6 1.1 Inledning 6 1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 6 1.3 Omvärldsanalys 7 1.4 Den kommunala koncernen 9 1.5 Viktiga förhållanden för

  Senast ändrad: 2022-12-23 10.47 • Storlek: 2.2 MB
  Ånge kommun / Delårsrapport Augusti 2022 Ånge kommun.pdf Pdf, 2.2 MB.
 10. PDF Budget Ånge kommun 2022 plan för 2023_2024.pdf Pdf.

  mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt. Perspektiv: Verksamhet Kvalitetsmått– Goda arbetsförutsättningar • Sjukfrånvaro, (%) • Personalomsättning

  Senast ändrad: 2021-12-28 13.04 • Storlek: 2.4 MB
  Ånge kommun / Budget Ånge kommun 2022 plan för 2023_2024.pdf Pdf, 2.4 MB.