Granskning Översiktsplan Ånge 2040 inleds

Översiktsplanen Ånge kommun 2040 är inne i ett nytt skede. Under sommaren 2023 hölls samråd med allmänheten, företag och myndigheter, som bjöds in att ta del av framarbetat material och lämna synpunkter. Nu inleds granskningsskede som pågår mellan 18 september till och med 20 november 2023.

Granskning hålls i enlighet med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (2010:900) och pågår från 18 september till och med 20 november.

Förslaget finns både i digital version och i dokumentversion som PDF-filer på kommunens webbplats: https://www.ange.se/op2040-granskning Länk till annan webbplats.

I granskningsförslaget ingår även en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns även att ta del av i kommunhuset i Ånge, Torggatan 10 samt Ånge bibliotek, Järnvägsgatan 3.

Lämna synpunkter på granskningsförslaget

I den digitala versionen av översiktsplanen kan synpunkter/yttrande lämnas i e-formulär.

Skicka annars synpunkter/yttrande med e-post till kommunstyrelsen@ange.se eller ett brev till: Ånge kommun, 841 81 Ånge. Märk gärna meddelandet eller brevet med: KS 21/156.

Översiktsplanens granskningshandling kan vid önskemål skickas hem. Om så önskas, vänligen mejla ange@ange.se och ange rubrik "Översiktsplan 2040".