Reparation av vattenläcka i Erikslund torsdag 2 mars

Vattnet har stängts av för akut reparation av en vattenläcka.

Avstängningen gäller Erikslund. Kunder som berörs är de i kartan nedan. Arbetet fortgår tills
läckan är lagad.
Efter stoppet kan grumligt vatten förekomma och då rekommenderas spolning tills vattnet är klart igen.

Karta visar berörda abonnenter i Erikslund

Kartan visar berörda abonnenter i Erikslund

Information via SMS

Visste du att du kan få information om planerade underhåll i din telefon? Läs mer om avstängning i samband med VA-arbeten på sidan Information via SMS. Länk till annan webbplats.