Nu kan föreningar söka pengar till hälsofrämjande aktiviteter

Vill din förening ordna kostnadsfria aktiviteter för att bidra till att fler av länets invånare blir fysiskt aktiva?
Då kan ni söka projektbidrag från Region Västernorrland.
Ansökan för 2023 ska vara inne senast den 28 februari.

Region Västernorrland utlyser år 2023 ett projektstöd riktat till idéburna föreningar och organisationer i Västernorrlands län för att minska stillasittande och öka invånarnas fysiska aktivitet med fokus på naturvistelse i anslutning till friluftsveckan (före, under och efter) den 29 maj-4 juni 2023.

Tillsammans bidrar vi till en god och jämlik hälsa i Västernorrland, enligt de mål som finns beskrivna i Regionplanen, den Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.

Vad ska projektstödet användas till?

Projektstödet ska användas till att genomföra aktiviteter för att bidra till att få fler av länets invånare att bli fysiskt aktiva, gärna utomhus/i naturen. Finansiering kan sökas exempelvis för genomförande av aktivi­teterna genom ledarkostnader, transport, material, utrustning, kommunika­tion/marknadsföring, ledarutbildning.

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria och rikta sig till invånare i Västernorrlands län
  • genomföras i Västernorrlands län
  • ha geografisk spridning över länet. Det innebär att de ska genomföras i minst tre av länets kommuner. Aktiviteterna kan genomföras i samarbete med andra föreningar
  • vara öppna för och aktivt bjuda in andra än föreningens medlemmar.
  • ha som ambition att nå minst 50 personer per projekt
  • följas upp genom att deltagarna besvarar en enkel enkät som folkhälsoenheten samordnar.

Den 29 maj-4 juni 2023 genomförs en friluftsvecka i Västernorrland. Vi vill kraft­samla och ser framemot intensifierade aktivi­teter i samverkan med föreningslivet under den veckan.
Det kan till exempel handla om promenadgrupper för barn, ungdomar, vuxna, rullatorrally för äldre, orientering för ovana deltagare, undervisning om hur man hittar i skogen med en karta, kompass och så vidare.

Kanske kan din före­ning hitta andra alternativ till rörelse för olika åldersgrupper. Aktiviteterna kan påbörjas på våren och avslutas senast den 31 december 2023.

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor.

Här kan du läsa mer om stödet och hur du går tillväga med er ansökan. Länk till annan webbplats.