Välkommen på tidigt samråd för Översiktsplan Ånge 2040

Nu hälsar vi dig välkommen till ett tidigt samråd.

Ånge kommun kommer att presentera det pågåendearbetet och allmänheten ges möjlighet att framföra synpunkter på och önskemål kring planarbetet.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommun­fullmäktige. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vatten­områden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Varför ett tidigt samråd?

Som en del i arbetet med att ta fram en översiktsplan ska kommunen hålla samråd med allmänhet, myndigheter och organisationer. Det här mötet är en tidig del i det samråds­arbetet.
Syftet med mötet och det tidiga samrådet är att kommunen redovisar arbetet med översiktsplanen för Ånge kommun och att allmänheten ges möjlighet att framföra synpunkter på och önskemål kring planarbetet. Samrådet kommer sen att fortsätta med det formella samrådet vilket är planerat till första delen av 2023.

Öppet hus och presentation

Alla intresserade är välkomna till mötet. Mötet inleds med att kommunen presenterar pågående arbete. Därefter följer ett öppet hus där representanter från kommunen finns närvarande.

Plats, datum och tid för möten:

  • Östavalls folketshus, Östavallsvägen 66, 17 november kl. 18:00-20:30
  • Fränsta skolan, Fränsta vägen 276, 24 november kl. 18:00-20:30
  • Ljungaverk forum, Folkets husvägen 1, 29 november kl. 18:00-20:30
  • Torpshammar skola, Småbovägen 2, 1 december kl. 18:00-20:30
  • Ånge medborgarhuset corner, Centralgatan 20, 6 december kl. 18:00-20:30
  • Överturingen Folkets hus, 8 december kl. 18:00-20:30

Ingen föranmälan behövs!

Lämna synpunkter digitalt

Har du inte tid att medverka fysiskt på någon av de tidiga samråden på de olika orterna i kommunen? Det går lika bra att lämna dina synpunkter digitalt, dina synpunkter är viktiga - se länkar under Självservice och Mer information nedan!