Ånge kommun har en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser

Av 1 785 testade webbplatser i årets Inkluderingsbarometer som mäter hur väl en webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet får Ånge kommun en topplacering.

Funka är ett företag som är marknadsledande inom området tillgänglighet och varje år gör de ett test utifrån 10 utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar.

Av de 1 785 webbplatserna som testades är det endast 130 av dessa som uppfyller kraven om tillgänglighet - Ånge kommuns webb är en av dessa och är således en av de bäst rankade i Sverige.

- Att vi har en webbplats som är tillgänglig för alla människor i samhället, oavsett om man har någon funktionsvariation, är otroligt viktigt för oss. Men arbetet tar inte slut här, utan vi fortsätter löpande att utveckla ange.se för att webben ska vara tillgänglig fullt ut, säger Marie Öberg, kommunikatör vid Ånge kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft september 2020 men fortfarande är det bara knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagkraven, visar Funkas inkluderingsbarometer 2022. Länk till annan webbplats.