Feriepraktik

109 ungdomar kommer att ha feriepraktik i sommar hos kommunens verksamheter och hos föreningar.

Ungdomarna är födda år 2004, 2005 eller 2006.

Första perioden börjar den 13 juni med 50 ungdomar. Sommaren är uppdelad i 4 perioder med 2 veckor och 4 perioder med 3 veckor.

Blomma