Ånge kommun har i samarbete med Region Västernorrland försett kommunens alla förskolor med olika balansredskap, som en del i det hälsofrämjande arbetet.

Barnhälsodagen firas med balansträning vid kommunens förskolor

I Ånge kommun arbetar vi strategiskt och praktiskt för att stimulera till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv, med andra ord för att bidra till en hållbar hälsa hos hela befolkningen.

I dag uppmärksammas barnhälsodagen Länk till annan webbplats. av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), Svenska Läkaresällskapet och Svenska skolläkarföreningen genom en digital temadag om barns och ungas hälsa.

Man lyfter där bland annat frågan om livskunskap i skolan och om att kraftsamla för ungas psykiska hälsa - det vill säga om livsviktiga, tidiga, hälsofrämjande insatser.

Vi är stolta över allt hälsofrämjande arbete som pågår i kommunen och önskar därför rikta ett stort tack till alla föräldrar och till alla medarbetare och ledare, som i olika kommunala, privata och föreningsdrivna verksamheter kämpar för barnens hälsas skull!