Nya rekommendationer från 1 november

Här kan du läsa vilka rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma som gäller från den 1 november.

Både vaccinerade och ovaccinerade rekommenderas fortfarande att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Det betyder att det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och sjukdomskänsla.

Ovaccinerade ska som tidigare testa sig för covid-19 när de får symtom men nytt är att vaccinerade nu behöver ta reda på om de ingår i någon de grupper som ska testas. Även om generell testning av vaccinerade vid symtom inte längre är aktuell så gäller fortsatt omfattande testning inom gruppen. Med de nya rekommendationerna från 1 november koncentreras testningen till miljöer, grupper och situationer där det är sannolikt att smittan sprids eller får allvarliga konsekvenser.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.