Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Den 22 september 2021 beslutade riksdagen att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista januari 2022.

Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Förlängningen av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen rätt att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

Mer information finns att läsa på Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.och Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.