Fokusvecka om god och nära vård 4–8 oktober

Ta chansen och lyssna till vad bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, Kairos Future/Zappa Intelligence och Region Skåne har att säga om nära vård och varför omställningen är så viktig.

Fokusveckan vänder sig till dig inom kommun, region eller privat vårdgivare i Västernorrland som vill veta mer om utvecklingen av en god och nära vård. Veckan inleds med det nationella perspektivet och avslutas med Västernorrlands arbete och upplägg.

Arrangör: Programmet för god och nära vård i Västernorrland, ett samarbete mellan länets sju kommuner och region.

Anmäl dig här: Fokusvecka för god och nära vård i Västernorrland 4 - 8 oktober 2021 (rvn.se) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Program

4 oktober klockan 11.00 - 12.00 Introduktion till fokusveckan, representanter från Programmet för God och nära vård i Västernorrland. Det nationella perspektivet, Lisbeth Löpare, SKR

4 oktober klockan 15.00 - 16.00 Generationsskiften i nära liv och nära vård, Mats Olsson Kairos Future/Zappa intelligence

5 oktober klockan 15.00 - 16.00 Att stödja omställningen till nära vård - Varför och erfarenheter kring potentialer och utmaningar, Dag Norén Governo AB. Mot en god och nära vård - från varför till hur, Sara Riggare föreläser och beskriver ur ett patientperspektiv

6 oktober klockan 11.00 - 12.00 Länets omställningsarbete - kommun och region i samverkan, Jönköpings län, Patientkontrakt, Anette Nilsson SKR

7 oktober klockan 15.00 - 16.00 Mobila vårdteam, Region Skåne och Malmö Stad

8 oktober klockan 11.00 - 12.00, Nära vård i Västernorrland - Länets utvecklingsarbete i samverkan, företrädare för ledning och politik från både kommuner och region.