Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder från 15 juli

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras.