Människor på restaurang.

Anpassningar av smittskyddsåtgärder från 1 juli

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt - samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig blir allt fler. Sammantaget bedömer Folkhälsommyndigheten att det från och med i morgon, den 1 juli, är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats.

Rådet om att bara umgås i en mindre krets anpassas nu. Istället blir rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets. Det gör man exempelvis genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.

Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns dock kvar.

Regleringen av serveringsställens öppettider försvinner och från och med den 1 juli slopas också begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap från fyra till åtta personer.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Vid evenemang utomhus gäller särskilda regler om evenemanget delats upp i olika sektioner.
Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester höjs till max 50.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2

Inomhus

Inomhus sittande

Utomhus

Utomhus sittande

Motionslopp

50

300

600

3 000

900

Läs mer om smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.