Skärpta regionala rekommendationer från 30 april

Med anledning av den höga smittspridningen i Västernorrland har skärpta regionala rekommendationer införts.

Vi måste fortsatt följa råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.