Regionala rekommendationer förlängs och utvidgas

Smittskyddsläkaren, Region Västernorrland har mot bakgrund av den fortsatt stora smittspridningen av covid-19 i länet beslutat utvidga de regionala rekommendationer som infördes 2021-04-12 som tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer.

De skärpta regionala rekommendationerna införs fredag 30 april och gäller till och med 23 maj.

De regionala rekommendationer som nu införs är:

  • Allmänheten uppmanas att begränsa sina sociala kontakter och inte träffa andra än dem man bor med utöver det som är nödvändigt på arbetsplatsen eller i skolan.
  • Den som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.
  • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. (Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.)

Sedan tidigare gäller även dessa regionala rekommendationer i Västernorrland. Även de förlängs nu till 23 maj:

  • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare - vid resor med kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet - vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer, där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen. I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skolan hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Munskydd är en tilläggsåtgärd och skall inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
  • Alla bör avstå från icke nödvändiga resor, både inom och utanför länet. Om man måste resa, skall det göras så smittsäkert som möjligt. Man skall kunna ta sig hem på ett säkert sätt om man skulle få symtom.

De regionala rekommendationerna är tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella råd. Att arbeta hemifrån om det är möjligt, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor är lika viktigt som tidigare.

Råd och rekommendationer gäller alla i Västernorrland, även de som haft covid-19 och/eller är vaccinerade.

Rekommendationerna, som utfärdats efter samråd med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, gäller från och med den 30 april till och med den 23 maj.