Pandemilagstiftningen - så fungerar tillsynen

Den 10 januari 2021 fick vi en tillfällig covid-19-lag i Sverige.

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats. finns mycket bra information att läsa.

Vill man läsa mer om den tillfälliga lagen så finns bra information på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. och lagtexten i sin helhet finns på Sveriges Riksdags hemsida. Länk till annan webbplats.