Folkhälsomyndighetens nya åtgärder för att begränsa smittan

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort.

Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

Läs mer om åtgärderna på Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats. sida.