Folkhälsomyndighetens nya åtgärder för att begränsa smittan

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort.

Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

Läs mer om åtgärderna på Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats sida.