Elever i klassrum.

Förskjutning av läsårstider för vårterminen 2021

Utifrån rådande läge med samhällsspridning av smitta och personalbortfall beslutar skolchef om förskjutning av läsårstider för grundskolan och grundsärskolan i Ånge kommun.

Vi kan konstatera att smittspridningen fortsätter att öka i Ånge kommun.

Med anledning av detta har skolchefen beslutat om en förskjutning av läsårtiderna.

Vårterminens start (2021) flyttas fram och eleverna börjar därför måndag 11 januari efter jullovet (tidigare 7 januari). De två tidigare skoldagarna (7-8 januari) senareläggs och läsåret avslutas med skolavslutning för grundskolan/grundsärskolan måndag den 14 juni (tidigare 10/6).

Lärarnas årsarbetstid förändras inte. 7-8 januari blir studiedagar vilket innebär två färre studiedagar efter skolavslutningen i juni.
Beslutet fattas enligt förordning 2020:115 och är en del i att minska smittspridningen samt säkra upp två extra dagar inklusive helg efter jullovet i denna besvärliga period.

För barn som har fritidsplats håller fritids öppet 7-8 januari.

Även Kordelia friskola i Erikslund följer beslutet.

Tillsammans måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19.