Gymnasieskolan övergår till fjärr- och distansundervisning från 7 december

Från måndag 7 december övergår undervisningen vid Bobergsgymnasiet till distans- och fjärrundervisning.

Ånge kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Åtgärden är en del i att dämpa spridningen av covid-19 i samhället.

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

- Vi var redan förberedda på att gå över till distans- och fjärrundervisning och vi har förfinat rutinen sedan vårens skolstängning, så det här kommer att gå smidigt för oss. Vi har elever som inte klarar av utbildning på distans och för dessa elever bedriver vi undervisning i skolans lokaler, säger Per Håkansson, rektor vid Bobergsgymnasiet.

Ånge kommuns gymnasium har under hela hösten klarat sig bra vad gäller smitta i verksamheten.

- Vi har har och har haft rutiner och varit hårda med att elever ska stanna hemma vid minsta symptom och stanna hemma även om någon i familjen varit sjuk och jag tror det hjälpt till att hålla smittan borta, säger Per Håkansson.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör säger så här om rekommendationen.

– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.

Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.