Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har förändrat rekommendationen vad gäller förhållningsregler för hushållskontakter när konstaterad covid-19 finns i familjen.

I den uppdaterade vägledningen för smittspårning står nu att även symtomfria barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.