Smitta vid två av kommunens särskilda boenden

Ånge kommun har i dag smitta på två olika boenden - en avdelning på vardera boende.

Sammanlagt har 15 brukare smittats och av dessa har en avlidit.

- Det är otroligt ledsamt att vi har en brukare som avlidit, men vi har kunnat begränsa smittan till dessa avdelningar. Vi har dessutom flera brukare som börjar tillfriskna på första avdelningen och det känns mycket bra i denna tuffa situation, säger Katarina Persson, socialchef.

Även bland personalen har smittan spridits.

- Under de senaste två veckorna har 14 medarbetare varit smittade av covid-19, men flera av dem är nu friska och åter i arbete, vilket känns bra. Men jag är samtidigt oroad över personalen, de som varit sjuka nu har klarat sig ganska lindrigt, men det tar såklart hårt ändå. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att ge våra brukare den allra bästa vården i det tuffa personalläge som just nu råder, säger Katarina Persson.